top of page

PRIVACYBELEID

Welkom op www.calmontgundogs.be

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en functioneren van de website, onder meer bereikbaar via de domeinnaam www.calmontgundogs.be (zowel via computer als via mobiele apparatuur of via enige andere software applicatie) (de "Website"), op de dienstverlening die door www.calmontgundogs.be wordt aangeboden en op alle overeenkomsten die www.calmontgundogs.be aangaat voor het gebruik van de Website en de dienstverlening

www.calmontgundogs.be is naast een informatieve website ook een online webshop waarin lespakketten en benodigdheiden voor het trainen en houden van (jacht)honden worden aangeboden.

Door het gebruiken of raadplegen van de Website en door het gebruiken van de Dienst, verklaart u kennis te hebben genomen van de Gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u de onverkorte toepassing ervan www.calmontgundogs.be raadt iedere bezoeker van de Website daarom aan de Gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan het gebruik van de Website en nadien op geregelde tijdstippen te lezen.

www.calmontgundogs.be wordt u aangeboden door Calmont Gundog Training, een Feitelijke Vereniging met adres te Knoktstraat 6 – 9690 Kluisbergen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Calmont Gundog Training of rechthoudende derden. Dat zijn ofwel eigen beelden, beelden van beroeps- en amateurfotografen die hun werk ter beschikking stellen aan Calmont Gundog Training en de website shutterstock.com waar Deca Design bvba, onze webdesigner, een professioneel contract mee afgesloten heeft.

 

BEPEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De site www.calmontgundogs.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal jachtsite.eu de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De site www.calmontgundogs.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De site www.calmontgundogs.be  geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De site www.calmontgundogs.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De site www.calmontgundogs.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

bottom of page